Trymet - ocelové konstrukce a betonářské výztuže

Reference

Nejvýznamnější provedené práce:

Dodávka a montáž ocelových konstrukcí "doprava slínku - 1.etapa" - Cementárna Mokrá
odběratel: Cementárna Mokrá a.s., investiční oddělení - ing. Kousalík, tel.: 544 122

Dodávka a montáž ocelové konstrukce haly BORGERS - Rokycany
odběratel: IKON spol. s r.o., ing. Ivánek tel.: 558 433 016 

Ocelová konstrukce dvoulodní haly včetně skládaného střešního pláště a světlíků
investor: firma FRENCKEN Brno
generální dodavatel: STAVOS BRNO a.s., ing. Fučík, tel.: 548 128 111

Ocelové konstrukce čerpací stanice SLOVNAFT
investor: SLOVNAFT MORAVIA
generální dodavatel: STAVOS BRNO a.s., ing. Fučík, tel.: 548 128 111

Dodávka a montáž ocelových konstrukcí schodišť - Obytný soubor SFINX
odběratel: STAVOS BRNO a.s., ing Fučík, tel.: 548 128 111